http://www.up.vatandownload.com/images/q3fnundhjt5g1npu33il.gif

برچسب مطالب ‘تسهیلات’

وامهای بانکی به کجا می روند؟


در سال 89 بانکها 89 هزار میلیارد تومان وام پرداخت کرده اند اقتصاد > بازار مالی – در حالی که میزان ارایه تسهیلات بانکی از منابع بانکی فراتر رفته ، چرا بخش خصوصی از تسهیلات بانکی ناراضی

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!