http://www.up.vatandownload.com/images/q3fnundhjt5g1npu33il.gif

بایگانی ‘دانستني ها’

آرامش در خانواده های قدیم اضطراب در خانواده های جدید


این روزها کمتر خانه ای را پیدا می کنید که از وسایل و ابزارهایی که تکنولوژی نوین می نامیم، خالی باشد از وسایل برقی آشپزخانه گرفته تا تلویزیون های لاغر سه بعدی و ضبط و پخش هایی که در و دیوار را می لرزاند،در بسیاری از خانه ها حتی در شهرهای کوچک دیده می شود. [...]

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!