http://www.up.vatandownload.com/images/q3fnundhjt5g1npu33il.gif

پزشک و مرگ

معروفترين پزشک متخصص قلب نيويورک فوت کرد و در مجلس ختم باشکوهش يک ماکت بزرگ قلب در پشت تابوت او قرار داده بودند که در پايان مراسم همراه با مارش عزا دريچه هاي آن قلب باز شد و تابوت  را به درون خود فرو برد همه از اين ابتکار به اعجاب و تحسين آمدند،  ولي يکي از پزشکان در رديف اول ناگهان شروع کرد به قهقهه و اصلا نميتوانست خودش را کنترل کند. عاقبت کشيش به او تذکر داد،  ولي او  گفت پدر روحاني، من مقصودي ندارم، فقط  مجسم کردم اگر من که متخصص زنان و زايمان هستم  بميرم اين صحنه چگونه اجرا  ميشود با اين گفته کشيش و تمام مجلس هم بي اختيا ريسه رفتند و جلسه بهم خورد

دیدگاه‌ها درحال حاضر بسته است. اما شما می‌توانید بازخوردی از سایتتان.

دیدگاه‌ها بسته است.

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!