http://www.up.vatandownload.com/images/q3fnundhjt5g1npu33il.gif

وقتی یک دختر در جوانی سیب باشد در پیری چه شکلی می‌شود!؟

یه خانم در دوره جوانی به یه سیب سرخ مثل این تشبیه بشه فکر می‌کنید این خانم در زمان پیری چه شکلی میشه؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

دیدگاه‌ها درحال حاضر بسته است. اما شما می‌توانید بازخوردی از سایتتان.

دیدگاه‌ها بسته است.

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!