http://www.up.vatandownload.com/images/q3fnundhjt5g1npu33il.gif

فوایدی که لمس کردن نامزدتان برای شما دارد

http://www.img98.com/images/1b161skee24nd8ut8tct.jpg

محققان در جريان تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدند كه لمس كردن و يا ديدن تصوير شريك زندگي، مي‌تواند باعث كاهش درد افراد شود. اين موضوع حداقل در مورد زنان درست است.

اين كشف جديد كه توسط روان‌شناسان دانشگاه كاليفرنيا حاصل شده است، اهميت روابط اجتماعي را مورد تاكيد قرار مي‌دهد.

اين تحقيق بر روي 25 دختر داوطلب انجام شده است كه اكثر آن‌ها افرادي بودند كه براي مدت حداقل 6 ماه، رابطه‌اي خوب و موفق با نامزد و همسران خود داشتند.

آزمايش‌ها نشان داد در صورتي كه زنان دچار يك سوختگي ملايم شوند، نگاه كردن به عكس‌هاي نامزدهايشان سبب مي‌شود درد كمتري حس كنند.
اين در حالي است كه «گرفتن دستان» طرف مقابل نيز اثر يكساني بر جاي مي‌گذارد و سبب كاهش درد مي‌شود.
«نايومي آيزنبرگر»، يكي از محققان اين مطالعه گفت: «زماني كه زنان به عكس‌هاي شريك‌هايشان نگاه مي‌كنند، نسبت به زماني كه عكس‌هاي يك شي‌ء يا فرد غريبه را تماشا مي‌كنند، واقعاً درد كمتري در برابر محرك‌هاي گرما از خود نشان مي‌دهند.»

پس اگر از درد يا استرس رنج مي‌بريد و به شريكتان نيز دسترسي نداريد، عكس وي را همراه داشته باشيد.

دیدگاه‌ها درحال حاضر بسته است. اما شما می‌توانید بازخوردی از سایتتان.

دیدگاه‌ها بسته است.

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!