http://www.up.vatandownload.com/images/q3fnundhjt5g1npu33il.gif

خودخواه ترین کشورها

آلمانی ها خودخواهی خویشتن را بر پایه یک عقیده خیالی بنا می کنند و آن اعتقادشان به علم و دانش خود است یعنی خیال می کنند حقیقت محض را می دانند .

فرانسوی به این دلیل خود خواه است که خیال می کند همه مردان و همه زنان را به تمام معنی فریفته وجود خود می کند .

ایتالیایی به این دلیل خود خواه است که آتشین مزاج است و به راحتی خود ودیگران را از یاد می برد .

خود خواهی انگلیسی برپایه این اندیشه اتکا دارد که خود را وابسته به کشوری می داند که در نظر او دارای بهترین نظم جهان است به این دلیل خیال می کند که او به عنوان یک انگلیسی همیشه به خوبی می داند که باید چه کند و مطمئن است که آن چه می کند البته درست است .

روسی به ویژه به این دلیل خود خواه است که نمی داند و نمی خواهد بداند چون باور نمی کند که شناخت حقایق اشیاء امکان پذیر باشد.

دیدگاه‌ها درحال حاضر بسته است. اما شما می‌توانید بازخوردی از سایتتان.

دیدگاه‌ها بسته است.

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!