http://www.up.vatandownload.com/images/q3fnundhjt5g1npu33il.gif

سرباز فداکار

دوتا سرباز میرن کنار دریا یکی شون شنا بلد نبود می اوفته تو آب

دوستش که همراش بود نجاتش می ده.

عصری فرمانده ، سرباز دومی رو احضار می کنه و بهش می گه برای کار قهرمانانه ای که کردی ما می خواستیم بهت پاداش بدیم ولی متأسفانه برادری که صبحی نجاتش دادی به دلیلی که هنوز برامون مشخص نشده، با کمربند خودکشی کرد.

سرباز با لبخندی ملیحی گفت نه سردار خودکشی نکرده!

از آب که گرفتمش حسابی خیس بود با کمربند آویزونش کردم خشک شه

دیدگاه‌ها درحال حاضر بسته است. اما شما می‌توانید بازخوردی از سایتتان.

دیدگاه‌ها بسته است.

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!