http://www.up.vatandownload.com/images/q3fnundhjt5g1npu33il.gif

بخوان و انرژی بگیر

یک : به مردم بیش از آنچه انتظار دارند بدهید و این کار را با شادمانی انجام دهید .

دو :با مرد یا زنی ازدواج کنید که عاشق صحبت کردن با او هستید. برای اینکه وقتی پیرتر می شوید ، مهارتهای مکالمه ای مثل دیگر مهارتها خیلی مهم میشوند .

سه :همه ی آنچه را که می شنوید باور نکنید، همه ی آنچه را که دارید خرجنکنید و یا همانقدر که می خواهید نخوابید .

چهار :وقتی می گویید “دوستت دارم” منظورتان همین باشد .

پنج: وقتی می گویید “متاسفم” به چشمان شخص مقابل نگاه کنید .

شش: قبل از اینکه ازدواج کنید حداقل شش ماه نامزد باشید .

هفت: به عشق در اولین نگاه باور داشته باشید .

هشت: هیچوقت به رؤیاهای کسی نخندید . مردمی که رؤیا ندارند هیچ چیز ندارند .

نه :عمیقاً و بااحساس عشق بورزید . ممکن است آسیب ببینید ولی این تنها راهی است که به طور کامل زندگی می کنید .

ده :در اختلافات منصفانه بجنگید و از کسی هم نام نبرید .

یازده: مردم را از طریق خویشاوندانشان داوری نکنید .

دوازده :آرام صحبت کنید ولی سریع فکر کنید .

سیزده: وقتی کسی از شما سوالی می پرسد که نمی خواهید پاسخ دهید ، لبخندی بزنید و بگویید “چرا می خواهی این را بدانی؟”

چهارده: به خاطر داشته باشید که عشق بزرگ و موفقیتهای بزرگ مستلزم ریسک های بزرگ هستند .

پانزده :وقتی کسی عطسه می کند به او بگویید “عافیت باشد ”

شانزده: وقتی چیزی را از دست می دهید ، درس گرفتن از آن را از دست ندهید .

هفده: این سه نکته را به یاد داشته باشید : احترام به خود ، احترام به دیگران و مسئولیت همه کارهایتان را پذیرفتن

هجده :اجازه ندهید یک اختلاف کوچک به دوستی بزرگتان صدمه بزند .

نوزده: وقتی متوجه می شوید که که اشتباهی مرتکب شده اید ، فوراً برای اصلاح آن اقدام کنید .

بیست: وقتی تلفن را بر می دارید لبخند بزنید ، کسی که تلفن کرده آن را درصدای شما می شنود .

بیست و یک :زمانی را برای تنها بودن اختصاص دهید .

یک دوست واقعی کسی است که دست شما را بگیرد و قلب شما را لمس کند .

دیدگاه‌ها درحال حاضر بسته است. اما شما می‌توانید بازخوردی از سایتتان.

دیدگاه‌ها بسته است.

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!