http://www.up.vatandownload.com/images/q3fnundhjt5g1npu33il.gif

برچسب مطالب ‘وسواس’

با وسواسی‌ها چگونه برخورد کنیم؟/تو مریضی می‌فهمی، مریض!


رفتار با هر بیماری نیاز به مهارت های خاص خود را دارد؛ مهارت هایی که بایستی از افراد متخصص یادگرفته شود نه از طریق برداشت‌های عامیانه و غیر تخصصی. به گزارش خبرگزاری برنا، رفتار با هر بیماری نیاز به مهارت های خاص خود را دارد. با توجه به شیوع نسبتاً زیاد وسواس(5 تا 6 درصد [...]

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!