http://www.up.vatandownload.com/images/q3fnundhjt5g1npu33il.gif

برچسب مطالب ‘ناشناس گفتم’

پدر 62 ساله اسیر مرد حقه‌باز شد


پدر 62 ساله اسیر مرد حقه‌باز شد در اين لحظه نمي دانم چرا به او اعتماد کردم و از سير تا پياز مشکلاتي که براي پسرم به وجود آمده را به مرد ناشناس گفتم. خراسان: افسوس که پسرم با اشتباهات خودش آرامش خانه ما را بر هم زد و با مشکلي که از سر رفيق [...]

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!