http://www.up.vatandownload.com/images/q3fnundhjt5g1npu33il.gif

برچسب مطالب ‘طرف مقابل’

ارسال BUZZ به شکل پشت سر هم برای طرف مقابل


یکی از توانمندی های یاهو مسنجر هنگام چت استفاده از دکمه BUZZ به نوعی برای آزار طرف مقابل است! اما خود یاهو این گزینه را به نوعی تنظیم کرده است که پس از زدن دکمه تا 15 ثانیه امکان استفاده مجدد از آن وجود ندارد. در این ترفند قصد داریم روشی جالب را به شما [...]

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!