http://www.up.vatandownload.com/images/q3fnundhjt5g1npu33il.gif

برچسب مطالب ‘زونا’

بیماری زونا مسری است


بیماری زونا، عفونت دردناک ریشه های عصبی می باشد. این بیماری توسط ویروس هرپس زوستر ایجاد می شود. این ویروس، همان ویروس آبله مرغان دوران کودکی است. بیماری زونا این ویروس در رشته های عصبی حرکت می کند و بر روی سلول های پوست اثر می گذارد و موجب ایجاد تاول های پوستی می گردد. [...]

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!