http://www.up.vatandownload.com/images/q3fnundhjt5g1npu33il.gif

برچسب مطالب ‘دندان هایتان’

می‌خواهید دندان‌تان سفیدتر شود


با افزایش سن، دندان ها لکه دار می شوند. برخی غذاها، نوشیدنی ها و حتی دهان شویه ها در این لکه دار شدن تاثیر دارند. سفیدی دندان برای از بین بردن لکه های سطحی دندان، می توانید از خمیردندان های سفیدکننده استفاده کنید. اما برای زدودن لکه های عمقی دندان بهتر است به دندان پزشک [...]

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!