http://www.up.vatandownload.com/images/q3fnundhjt5g1npu33il.gif

برچسب مطالب ‘بی‌اعتنا هستند’

مهارت موتورسواری دزد جسور


مهارت موتورسواری دزد جسور «مهارت زیادی در موتورسواری دارم به‌خاطر همین با پرسه زدن در بازار تهران و خیابان اطرافش وقتی می‌دیدم رهگذران در ساعات شلوغ بازار به کیف و موبایلشان بی‌اعتنا هستند آنان را تعقیب کرده و با قاپیدن کیف و موبایل پا به فرار می‌گذاشتم و بعد از ساعتی باز به همان محدوده [...]

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!