http://www.up.vatandownload.com/images/q3fnundhjt5g1npu33il.gif

برچسب مطالب ‘باعث ایجاد عفونت’

خونریزی های زنانه


به همین علت از دست دادن خون غیرعادی می‌شود. خونریزی ممکن است در روزهایی غیر از دورۀ قاعدگی رخ دهند، امکان دارد که خون از دست داده شده بیش از حد زیاد باشد و یا دورۀ آن بیش از معمول طول بکشد، یک قاعدگی عادی بین 2 تا 8 روز، بنابر شرایط هر فرد طول [...]

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!