http://www.up.vatandownload.com/images/q3fnundhjt5g1npu33il.gif

برچسب مطالب ‘انجام دهید’

چرا پاشنه پایم درد می‌کند


خار پاشنه‌ پا، یک زایده‌ استخوانی‌ در پاشنه‌ پا است که‌ باعث‌ بروز درد و مشکلاتی ‌در راه‌ رفتن‌ می شود و بهتر است فرد علائم و علت آن را بشناسد. خار پاشنه پا خار پاشنه در اثر التهاب فاسیای کف پا (یک نوع رباط) ایجاد می‌شود که این امر سبب درد پاشنه می‌شود. فاسیای [...]

با وسواسی‌ها چگونه برخورد کنیم؟/تو مریضی می‌فهمی، مریض!


رفتار با هر بیماری نیاز به مهارت های خاص خود را دارد؛ مهارت هایی که بایستی از افراد متخصص یادگرفته شود نه از طریق برداشت‌های عامیانه و غیر تخصصی. به گزارش خبرگزاری برنا، رفتار با هر بیماری نیاز به مهارت های خاص خود را دارد. با توجه به شیوع نسبتاً زیاد وسواس(5 تا 6 درصد [...]

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!