http://www.up.vatandownload.com/images/q3fnundhjt5g1npu33il.gif

بایگانی ‘كودكان’

سرشت و سرنوشت کودک را بسازید


      پدر و مادرهای زیادی هستند كه از سرنوشتی كه فرزندشان پیدا كرده، راضی نیستند و آن را تنها نتیجه ذات و سرشت او می‌دانند.     مطالعات جدید نشان‌دهنده نقش مهم سرشت كودكان در سرنوشت رفتاری آنها در بزرگسالی است، اما در عین حال، نقش رفتار و برخوردهای والدین را هم در […]

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!
[uniplace_links]