http://www.up.vatandownload.com/images/q3fnundhjt5g1npu33il.gif

نانوزنبورها تومورهای سرطانی را می گزند

محققان کالج پزشکی دانشگاه واشنگتن موفق به ابداع نانو زنبورهایی با وسعت سه میلیونیوم اینچ شده اند که می توانند تومورهای سرطانی را نیش زده و باعث نابودی آنها شوند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محققان آمریکایی موفق به استفاده از نوعی نانو زنبور میکروسکوپی در مقابله با تومورهای سرطانی شدند. این نانو زنبورها با گزیدن تومورهای سرطانی باعث مرگ تورمورها و کاهش سرعت گسترش بیماری می شوند. به منظور آزمایش این نانو ذرات، دانشمندان آنها را در میان تومورهای سرطانی سینه و پوست در موشها رها کردند. هر یک از این نانو ذرات یا نانو زنبورها به نوعی سم کشنده تومور که در زهر زنبور وجود دارد مجهزند. نانو زنبورها پس از ورود به بدن موشها بدون وارد آوردن آسیب به سلولهای سالم، تومورهای سرطانی را مورد هدف قرار داده و طی فرایندی مشابه زنبور گزیدگی سم را وارد تومورها می کنند.

این سم با نام ملیتینگ پس از نفوذ به درون تومور سلولهای آن را با ایجاد حفره های متعدد نابود می کند. پس از 4 تا 5 بار تزریق نانوزنبورهای حاوی ملیتینگ طی چند روز، محققان مشاهده کردند سرعت رشد تومورهای سرطانی در سرطان سینه در موشها به میزان 25 درصد کاهش یافت. تاثیر این ذرات در کاهش سرعت گسترش سرطان پوست در موشها 88 درصد بوده است.

به گفته محققان سمی که به همراه نانو زنبورها وارد تومورهای سرطانی می شود، ساختار داخلی سلولهای تومورها را تخریب کرده و منجر به مرگ سلولها می شود. این نانو زنبورها از ماده ای خنثی به نام پرفلوروکربن که در تولید خون مصنوعی از آن استفاده می شود ساخته شده اند.

این ذرات به اندازه ای بزرگ هستند تا بتوانند هزاران عنصر فعال را با خود به درون بدن انتقال دهند و در عین حال به اندازه ای کوچک هستند که می توانند از میان جریان خون عبور کرده و به غشای سلول بچسبد. در عین حال سلولهای خونی و نسوج سالم بدن در برابر تاثیرات سم نانو زنبورها مصون بوده و ملیتینگ موجود در نانو زنبورها تاثیر مخربی بر روی این سلولها ندارند.

بر اساس گزارش تلگراف، محققان اکنون در تلاشند با استفاده از قسمتهای غیر سمی ملیتین داروهای دیگر، تجهیزات تصویربرداری یا ردیابی را به بدن بیمار انتقال دهند. با اتصال تجهیزات تصویربرداری به این نانو زنبورها می توان اطلاعاتی بصری از چگونگی تاثیرگذاری داروها بر روی سلولها به دست آورده و میزان تاثیر آنها را با دقتی بیشتر برآورد کرد.

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.
عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!
[uniplace_links]