http://www.up.vatandownload.com/images/q3fnundhjt5g1npu33il.gif

ناخن به عنوان کنترل کننده تلفن همراه!

پژوهشگران آمریکایی نوعی حسگر صوتی را ابداع کرده اند که قادر است صدای کشیده شدن ناخن دست بر روی سطوح را ردیابی کرده و از آن به عنوان کنترل کننده دستگاههای دیجیتالی به خصوص تلفن همراه استفاده کند. به گزارش خبرگزاری مهر، کشیدن ناخن بر روی میز، شلوار جین و یا روی دیوار می تواند به عنوان تازه ترین کنترل کننده تلفن همراه، پخش کننده های موسیقی و سایر دستگاههای دیجیتالی معرفی شود. این سیستم جدید را که محققان دانشگاه کارنگی ملون توسعه داده اند Scratch Input (درونداد خراشیدن) نام دارد. این سیستم در حقیقت نوعی حسگر صوتی است که از یک استتسکوپ (همانند گوشیهای پزشکی) ساده مشتق شده است.

براساس گزارش وایرد، این حسگر می تواند اصوات کشیده شدن ناخن را در بسامدهای بین 6 هزار تا 13 هزار هرتز ردیابی کند.

محققان در این خصوص اظهار داشتند: “با استفاده از این سیستم درصورتی که شما در جیب خود یک تلفن همراه داشته باشید و بخواهید آن را در حالت سکوت قرار دهید می توانید بدون نیاز به بیرون آوردن دستگاه و تنها با کشیدن ناخن انگشت خود روی شلوار جین این کار را انجام دهید.”

Scratch Input می تواند تقریبا روی تمام مواد به استثنای سطوح بسیار صاف و صیقلی مثل شیشه عمل کند.

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.
عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!
[uniplace_links]