http://www.up.vatandownload.com/images/q3fnundhjt5g1npu33il.gif

مردها از چه زناني فرار مي کنند

زن ها بدون اينکه متوجه باشند گاهي کارهايي انجام مي دهند که موجب فراري دادن مردها مي شوند. اين پنج مورد از موارد مهم براي اين امر به شمار مي رود.

اعتماد به نفس پايين

زن هايي که اعتماد به نفس پايين دارند، مردها را فراري مي دهند. مردها جذب زن هايي که مشکلات زيادي دارند نمي شوند. مردها علاقه دارند در اطراف زن هايي باشند که کمترين دردسر را درست مي کنند. مردها دوست ندارند در کنار کسي باشند که مدام در حال گريه کردن است. همچنين متنفرند در کنار زناني باشند که مدام ديگران را براي اشتباهات خود سرزنش مي کنند. به جاي آنکه درصدد رفع آن مشکل برآيند.

کنترل کردن


مردها زن هايي را که مي خواهند آنها را کنترل کنند دوست ندارند؛ زن هايي که آنها را ياد غرغر کردن هاي مادرشان مي اندازد. زن هاي کنترل کننده تأثيري بر روي مردان ندارند. مردهايي که کنترل مي شوند پشت سر زن شان دروغ مي گويند و دزدکي همه کاري انجام مي دهند. زن ها با کنترل کردن اين امکان را به مرد مي دهند تا زمان کمتري را با او بگذراند. زن هاي کنترل کننده مسأله ي عدم امنيت و اخبارهاي نادرستي را براي مردان ايجاد مي کنند. مردها هرگز با زناني که آنها را کنترل مي کنند نمي مانند؛ اهميتي هم ندارد که شما چقدرخوب و خوشگل هستيد، زن ها نبايد مردها را مانند بچه ها بزرگ کنند.

فرار کردن به خانه مادرتان

مردها از زن هايي که در شرايط سخت به مادرشان رجوع مي کنند تا مشکل شان را براي شان حل کند، فرار مي کنند.

بيکاري

مردها دوست ندارند اطراف زنان بيکار بچرخند. مردها زناني را که پول شان را به باد مي دهند دوست ندارند. مردها زناني را مي خواهند که بتوانند از پس خودشان بربيايند و پيشينه ي شغلي خوبي داشته باشند. زني که از اين شغل به آن شغل مي پرد جذابيتي براي هيچ مردي ندارد. زني که نمي تواند شغل خود را نگه دارد چگونه مي تواند مرد خود را نگه دارد، از مردها هيچ وقت پول نخواهيد و راجع به مشکلات مالي تان با آنان صحبت نکنيد، چون اين مسأله ي او نيست پس به آن اهميتي نمي دهد.

آويزان بودن

هيچ کس دوست ندارد در اطراف زني باشد که مثل چسب به او چسبيده است، هيچ کس دوست ندارد با کسي قرار بگذارد که او را ياد بچه ها مي اندازد. مردها دوست ندارند اطراف زني باشند که نياز به توجه دارد. چسبيدن به مردها کاملاً آنها را دفع مي کند، مردها دوست دارند که هراز چند گاهي با دوستان شان بيرون بروند، بدون اينکه همسرشان مزاحم آنها باشد.
منبع:نشريه 7 روز زندگي

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.
عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!
[uniplace_links]