http://www.up.vatandownload.com/images/q3fnundhjt5g1npu33il.gif

سرطان مثانه زنان سیگاری را تهدید می کند

نتایج یک پژوهش جدید در آمریکا نشان داد زنان سیگاری بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان مثانه قرار دارند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل ازفارس، اطلاعات جدید حاکی است که مصرف دخانیات عامل حدود نیمی از موارد ابتلا به سرطان مثانه در زنان است. این درحالی است که مصرف دخانیات در گذشته عامل 20 تا 30 درصد موارد ابتلای زنان به سرطان مثانه بوده است.

بر اساس این پژوهش، بالارفتن موارد ابتلای زنان سیگاری به سرطان مثانه نسبت به گذشته این است که چه بسا ترکیب مواد مورد استفاده در سیگارها در طول 50 سال اخیر تغییر کرده است.

خانم نیال فریدمن، نویسنده این پژوهش از انستیوی ملی سرطان آمریکا گفت: چه بسا ارتباط قوی بین مصرف دخانیات و سرطان مثانه به علت تغییراتی است که در محتوا و مواد مورد استفاده در سیگار یا نوع سیگار کشیدن در طول سالها صورت گرفته است.

این تغییرات باعث کاهش درصد غلظت قطران و نیکوتین در دود سیگار و افزایش محسوس مواد سرطان زای معین مثل “beta-napthylamine” شده است که به عامل سرطان مثانه معروف است.

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.
عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!
[uniplace_links]