http://www.up.vatandownload.com/images/q3fnundhjt5g1npu33il.gif

در تقویم زندگی خود 2 روز را برای اهدای خون در نظر بگیرید

سلامت نیوز :مدیرکل انتقال خون استان تهران با بیان اینکه برگزاری مراسم کمپین اهدای خون موجب تشویق و ترغیب مردم به اهدای خون می شود خاطرنشان کرد:«اهدای خون بایستی به گونه ای در میان مردم فرهنگ سازی شود که هر فردی در تقویم زندگی خود 2 روز را برای اهدای خون در نظر بگیرد.»
دکتر بشیر حاجی بیگی در گفت و گو با خبرنگار سلامت نیوز درخصوص راه اندازی کمپین اهدای خون توسط سلامت نیوز در روز پنجشنبه در پايگاه مركزي انتقال خون استان تهران گفت:«برگزاری مراسم کمپین اهدای خون موجب ترغیب و تشویق مردم به اهدای خون می شود و در واقع فعالیت ها در این خصوص بایستی به گونه ای باشد که مردم اهدای خون را به عنوان یک فرهنگ بپذیرند.»

وی افزود:«اهدای خون بایستی به گونه ای در میان مردم فرهنگ سازی شود که هر فردی در تقویم زندگی خود 2 روز را برای اهدای خون در نظر بگیرد گرچه هر فرد سالم می تواند در سال 4 بار خون اهدا کند اما به دلیل اینکه افراد به عنوان اهداکننده مستمر خون محسوب شوند اهدای خون را 2 بار در سال در نظر می گیریم.»

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.
عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!
[uniplace_links]