http://www.up.vatandownload.com/images/q3fnundhjt5g1npu33il.gif

داروهاي پوكي استخوان، ويروسهاي آنفلوآنزا …

پژوهشگران هنگ كنگي به تازگي دريافته‌اند كه داروهاي مقابله با پوكي استخوان در نابودسازي ويروسهاي آنفلوآنزا موثر هستند.
به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، اين محققان خاطرنشان مي‌كنند: دو داروي موجود در بازار كه براي درمان پوكي استخوان مورد استفاده قرار مي‌گيرند مي‌توانند در كشتن ويروسهاي آنفلوآنزا شامل آنفلوآنزاي خوكي H1N1 و آنفلوآنزاي پرندگان H5N1 ‌موثر باشند. اين دو دارو پاميدرونات و زولدرونات نام دارند كه به ترتيب با نام‌هاي تجاري آردنيا و ركلاست در داروخانه‌ها عرضه مي‌شوند. اين محققان در آزمايشات جديد خود سلولهاي انساني را كه به ويروس‌هاي آنفلوآنزا آلوده شده بودند در معرض و در تماس با دو داروي نامبرده قرار دارند. آنها مشاهده كردند: اين داروها باعث توليد بيشتر گلبولهاي سفيد از نوع سلولهاي yd-T مي‌شوند كه به سراغ سلولهاي انساني آلوده به ويروس آنفلوآنزا مي‌روند و آنها را از پاي درمي‌آورند و نابود مي‌سازند.

محققان مي‌گويند: ويروس‌هاي آنفلوآنزا فقط در سلولهاي زنده انساني و حيواني قادر به تكثير هستند و در سلولهاي آلوده اما كشته شده تكثير اين ويروسها متوقف مي‌شود. اين محققان درنظر دارند آزمايشات بعدي خود را در اين زمينه روي نمونه‌هاي حيواني و سپس روي انسانها انجام دهند.

انتهاي پيام


شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.
عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!
[uniplace_links]