http://www.up.vatandownload.com/images/q3fnundhjt5g1npu33il.gif

تاثيرطب سوزني روي توان مغز در تنظيم درد

در يك پژوهش جديد نشان داده شد: طب سوزني چين روي توانايي مغز در تنظيم درد تاثير مي‌گذارد.
به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، محققان مي‌گويند: طب سوزني كه هزاران سال است در پزشكي آسياي شرقي مورد استفاده قرار مي‌گيرد احتمالا با فعال كردن تسكين دهنده‌هاي طبيعي درد در بدن مي‌تواند،‌ درد را درمان كند. اما اينكه طب سوزني در سطوح سلولي چطور عمل مي‌كند، هنوز به ميزان گسترده‌اي ناشناس است.

محققان دانشگاه ميشيگان با استفاده از تصويربرداري‌هاي مغزي به شواهد علمي تازه‌اي دست يافته‌اند كه نشان مي‌دهند طب سوزني چين روي توان بلند مدت مغز در تنظيم درد تاثير مي‌گذارد.

شرح اين يافته در مجله «نوروايمج» منتشر شده است.

محققان نشان دادند: طب سوزني دسترسي به گيرنده‌هاي MOR را افزايش مي‌دهد. اين گيرنده‌ها در مناطقي از مغز هستند كه سيگنالهاي درد را پردازش مي‌كنند. افزايش دسترسي الزامي به اين گيرنده‌ها با كاهش درد در ارتباط است.


انتهاي

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.
عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!
[uniplace_links]