http://www.up.vatandownload.com/images/q3fnundhjt5g1npu33il.gif

با وسواسی‌ها چگونه برخورد کنیم؟/تو مریضی می‌فهمی، مریض!

با وسواسی‌ها چگونه برخورد کنیم؟/تو مریضی می‌فهمی، مریض!
رفتار با هر بیماری نیاز به مهارت های خاص خود را دارد؛ مهارت هایی که بایستی از افراد متخصص یادگرفته شود نه از طریق برداشت‌های عامیانه و غیر تخصصی.

به گزارش خبرگزاری برنا، رفتار با هر بیماری نیاز به مهارت های خاص خود را دارد. با توجه به شیوع نسبتاً زیاد وسواس(5 تا 6 درصد از بیماریهای روانی)، خانواده هایی که یکی از اعضای آن دچار بیماری وسواس است باید نکاتی را در نظر داشته باشند.

در ابتدا بایستی خود بیماری را بشناسید، شناخت درست بیماری به شما بسیار کمک می کند. بیماری وسواس یک بیماری اضطرابی است که در آن فرد بیمار اراده و کنترل خود را در برابر رفتار و افکار حمله کنند از دست می دهد.

پس یک بیمار وسواسی در درجه اول یک بیمار است و در درجه دوم کنترلی بر رفتار و یا افکار خود ندارد. بیمار وسواسی نیاز به مدارا و صبوری دارد.

اما متاسفانه خانواده هایی که درگیر این بیماری هستند، از افراد غیر متخصص دستور گرفته و باعث افزایش وسواس و یا فشار درونی بیمار می شوند. در زیر به چند رفتار معمول و اشتباه خانواده های بیماران وسواسی اشاره می کنیم.

هیجانی کردن موقعیت

بسیاری از خانواده ها از طریق هیجانی کردن موقعیت سعی در کنترل رفتار بیمار دارند؛ به این معنا که سعی می کنند بیمار را با پشیمان کردن کنترل کنند. برای مثال می گویند، ببین چقدر آب اصراف کردی، خدا با اصراف کننده ها دشمن است، آبروی من رو جلوی همه بردی با این کارات، تو مریضی می فهمی مریض.

بسیاری از بیماران وسواسی نسبت به وسواس خود آگاهند و درصد بسیار کمی هستند که وسواس خود را قبول نمی کنند که اصولاً یا در مراحل بسیار پیشرفته و یا در بیمارانی که وسواس، با افسردگی های شدید دارد اتفاق می افتد. پس سعی نکنید با حالات هیجانی به بیمار یادآوری کنید که وسواس دارد.

نکته مهمی که باید در این زمینه یادآوری کنیم، اضطراب به عنوان ریشه بیماری است. وقتی موقیعت را هیجانی می کنید، در واقع رفتار وسواسی بیمار را تشویق می کنید. در بیمار وسواسی مجاورت عمیقی بین اضطراب و رفتار وسواس و آیین گونه وجود دارد. در واقع فرد هرچه بیشتر مضطرب شود، بیشتر رفتار وسواسی نشان می دهد. همانگونه که شاید اگر ما مضطرب شویم راه می رویم، چیزی می خوریم و یا ناخن هایمان را می جویم، این روش ما برای کاهش اضطرابمان است.

منطقی برخورد کردن

بسیاری از افراد بر موضع اراده تاکید می کنند. تو یک انسانی، تو اراده داری، تو می توانی. در واقع این بار فرد وسواسی از طریق منطق تحت فشار قرار می گیرد. اگر فرد وسواسی می توانست رفتارش را تحت کنترل قرار دهد، انرژی های روانی و فیزیکی خود را صرف رفتارهای آیینی خود نمی کرد. پس سعی نکنید به فرد وسواسی فشار بیاورید.

ارتباط با وسوسه و شیطان

باز هم باید بگوییم که متاسفانه بسیارند کسانی که وسواس را با معنای وسوسه شیطانی در هم می آمیزند. این موضوع از نظر روانشناختی برای بیمار وسواسی مانند سمی کشنده است. وقتی شرایط دورنی بیمار وسواسی را تجربه کنید متوجه این موضوع می شوید.

بیمار وسواسی دچار یک تضاد و کشمکش عمیق درونی است؛ او می داند که اشتباه می کند اما نمی تواند رفتارش را کنترل کند. بگذارید با یک مثال به موضوع نزدیک تر شویم. در نظر بگیرید یک فرد وسواسی در حمام است و وقتی می خواهد خود را آب بکشد، یک بار زیر دوش می رود و به مدت ده دقیقه زیر آب می ماند و خود را بشدت با آب می شورد. دلش آرام نمی گیرید و دوباره زیر آب می رود،…. اکنون یک ساعت است که زیر آب است، خسته شده است اما اضطراب و فشار درونیش کاهش پیدا نکرده است. احساس کثیفی و نجسی رهایش نمی کند. حال با این شرایط احساس شیطانی بودن رفتار، قهر خدا، اصراف کردن، جهنم و غیره را به داستان اضافه کنید.

بیمار هم می خواهد زیر آب نرود هم می خواهد برود. هر بار که آب روی خود می ریزد، در ذهنش جهنم، شیطان و اصراف تداعی می شود. حالت هیجانی و اضطرابش افزایش می باید و دوباره احساس فشار برای شستن می کند. می بیند با اتصال وسواس به وسوسه و مفاهیم مضموم مذهبی، عاملی در افزایش بیماری می شوید.

به بیماران وسواسی نه باید محبت بیش از حد کرد و نه توهین. بایستی موقعیت بیرونی را از نظر هیجانی آرام کنید. با سواس راحت تر برخورد کنید. در مورد وسواسش بحث نکنید. رفتارهایی که باعث آرامشش می شود انجام دهید.

اما باید با آرامش او را برای مراجعه به دکتر تشویق کنید. در واقع مراجعه به دکتر اولین کاری است که باید انجام دهید. تنها به توصیه متخصص عمل کنید.

در نهایت بیماری وسواس می تواند ریشه های ژنتیکی، زیستی و عصبی داشته باشد. اگر بیماری ژنتیکی باشد، امکان یادگیری بیماری در کودکان تسهیل می شود؛ در نتیجه بایستی برای مراجعه به دکتر تعجیل داشته باشید.

تحقیقات نشان داده اند که میانگین مراجعه بیماران در حوزه روانشناسی از زمان ابتلا تا مراجعه ده سال است؛ زمانی که بیماری مزمن گشته است.

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.
عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!
[uniplace_links]