http://www.up.vatandownload.com/images/q3fnundhjt5g1npu33il.gif

اسپري ضد اشتها به بازار آمد

اسپري ضد اشتها به بازار آمد
پژوهشگران يك اسپري طبيعي را به بازار عرضه كرده اند كه به ادعاي آنها مي تواند پس از چند روز استفاده، احساس گرسنگي را كاهش دهد.

به گزارش ديلي ميل، اين اسپري كه Full Fast نام دارد ضد اشتها است و ميل به غذا را مهار مي كند . توليد كننده آن ادعا مي كند كه اين اسپري 100 درصد از مواد طبيعي ساخته شده است.

اين اسپري در بازارهاي انگلستان عرضه شده است.

در اين اسپري از ‘گريفونيا’ استفاده شده كه در واقع منبع سروتونين است و احساس سيري را كنترل مي كند.

اين اسپري همچنين حاوي جلبك Klamath است كه گفته مي شود تاثيرات فيزيولوژيكي مثبتي بر روي حالت و وضعيت روحي دارد.

در عين حال،اين تركيب حاوي Guarana است. Guarana تحريك كننده اي است كه دو برابر قوي تر از كافئين محسوب مي شود .

محققان دريافته اند كه Guarana مي تواند چگونگي سرعت بدن را در درك احساس سيري تحت تاثير قرار دهد و از اين رو مي تواند به حفظ وزن ايده آل بدن كمك كند.

‘فول فست’ بر روي زنان چاق آزمايش شد و پس از هشت هفته احساس شديد گرسنگي را در آنها كاهش داد.

اين آزمايش نشان داد كه احساس گرسنگي پس از فقط چند روز استفاده كاهش مي يابد . پس از 21 روز اين گروه ديگر احساس گرسنگي شديد نمي كردند.

اين اسپري به قيمت 23.95 پوند در دهان افشانه مي شود و بايد پنج بار در روز قبل و پس از غذا مصرف شود.
ايرنا

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.
عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!
[uniplace_links]