http://www.up.vatandownload.com/images/q3fnundhjt5g1npu33il.gif

مغز افراد چاق پیرتر از مغز دیگران است!

مغز افراد چاق پیرتر از مغز دیگران است!
به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه لس آنجلس در بررسیهای خود کشف کردند که علاوه بر اینکه مغز افراد چاق 8 تا 16 سال پیرتر از مغز افراد با وزن طبیعی است به طور متوسط مغز این افراد نیز 8 درصد کوچکتر از مغز افراد با شرایط فیزیکی نرمال است

محققان آمریکایی دریافتند مغز افرادی که از اضافه وزن و چاقی رنج می برند 8 تا 16 سال پیرتر از مغز افراد همسن با وزن مناسب است.
به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه لس آنجلس در بررسیهای خود کشف کردند که علاوه بر اینکه مغز افراد چاق 8 تا 16 سال پیرتر از مغز افراد با وزن طبیعی است به طور متوسط مغز این افراد نیز 8 درصد کوچکتر از مغز افراد با شرایط فیزیکی نرمال است.براساس گزارش نیوساینتیست، این دانشمندان با بررسی 100 فرد بالای 70 سال به این نتایج دست یافتند.

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.
عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!
[uniplace_links]