http://www.up.vatandownload.com/images/q3fnundhjt5g1npu33il.gif

“رنگ زعفران” موجود در بازارهای عربستان

مدیر و عضو هیئت علمی گروه پژوهشی مواد غذائی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران گفت: رنگ وارداتی تحت عنوان “جوهر با رنگ زعفران” که توسط زائران از کشور عربستان به عنوان سوغات وارد کشور می شود، غیر استاندارد است.
خسرو برازندگان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون زعفرانهای ارسالی به آزمایشگاه افزودنیهای خوراکی گروه پژوهشی مواد غذایی – پژوهشکده غذایی و کشاورزی مشخص شد بیشتر نمونه های ارسالی حاوی رنگ مصنوعی بوده و در بعضی موارد نیز اصلا زعفران نیستند. وی ادامه داد: رنگ وارداتی تحت عنوان “جوهر با رنگ زعفران” که توسط زائران از کشور عربستان وارد کشور می شود رنگ مصنوعی تارترازین بوده، ضمن اینکه این رنگ ساخت کشور چین است.

این مسئول بیان کرد: با توجه به مضرات محصول یادشده، این محصول از لیست استاندارد ملی ایران با عنوان رنگهای مجاز خوراکی به شماره 740 حذف شده است.

برازندگان خاطرنشان کرد: سازمان استاندارد در این زمینه وظیفه خود را انجام داده و لازم است ضمن هماهنگی با سازمان حج از ورود این رنگ تحت عنوان “رنگ زعفران” جلوگیری شود.

مدیر و عضو هیئت علمی گروه پژوهشی مواد غذائی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران یادآور شد: این رنگ حتی در کشور سازنده غیرقابل مصرف اعلام شده است.

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.
عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!
[uniplace_links]