http://www.up.vatandownload.com/images/q3fnundhjt5g1npu33il.gif

حیوانات هم حسودی می کنند

محققان انگلیسی در جدیدترین تحقیقاتشان متوجه شده اند که سگها و گربه ها نسبت به محبت کردن صاحبشان به انسانها و به خصوص حیوانات دیگر حسودی می کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ام اس ان نیوز، این حیوانات خانگی با نزدیک شدن فردی به صاحبشان بلافاصله شروع به زوزه کشیدن می کنند که تولید این صدای خاص تنها به دلیل برانگیخته شدن حس حسادت این حیوانات شکل می گیرد. محققان بر این باورند که سگها نسبت به گربه ها کمتر حسادت می کنند اما در بیشتر مواقع دچار افسردگی می شوند که این حالت افسردگی را با خوابیدنهای متوالی بروز می دهند.

در نتایج این تحقیقات این نکته مهم ذکر شده که سگها و گربه ها مانند یک کودک دو ساله متوجه محیط اطرافشان هستند و می توانند حسادت کنند.

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.
عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!
[uniplace_links]