http://www.up.vatandownload.com/images/q3fnundhjt5g1npu33il.gif

برنامه روزانه نوشیدن آب

برنامه روزانه نوشیدن آب به ترتیب زیر در روز آب بنوشید و قبل از نوشیدن هر لیوان این جملات را هم زمزمه کنید(بسیار موثر است؛ حتما امتحان کنید):

لیوان اول: بامداد، پس از بیدار شدن از خواب

خداوندا! سپاس تو را که بار دیگر به من طلوع خورشید را هدیه دادی؛ قول می‏دهم امروز هر جا که بودم، مهری برسانم، حتی با لبخندی؛ به من کمک کن، امروز را به شاه‏کاری بی‏همتا تبدیل کنم.

لیوان دوم: 10 صبح

افتخار می‏کنم که از امروز پاک‏ترین انسان روی زمین هستم.

لیوان سوم : 12 ظهر

من نظر کرده خداوندم.

لیوان چهارم: بعداز ظهر

خداوندا! تو را سپاس به خاطر برکاتی که به من بخشیدی؛ خزانه غیبت را به روی من و خانواده‏ام بگشای.

لیوان پنجم: ساعت 4 عصر

عشق الهی اکنون مرا ثروتمند و توانگر می‏سازد.

لیوان ششم: ساعت 6 عصر

به هر سو که می‏نگرم، موفقیت به من لبخند می‏زند.

لیوان هفتم: قبل از شام

هر روز از هر لحاظ بهتر و بهتر می‏شوم.

لیوان هشتم: قبل از خواب

خداوندا! سپاس تو را که یک روز دیگر را به من هدیه دادی؛ کشور عزیزم ایران را در پناه خودت حفظ کن و صلح را در جهان حاکم فرما؛ خود و خانواده‏ام را به تو می‏سپارم ای مهربانترین مهربانان؛ پروردگارا! خوابی آرام به من هدیه بده و بدان که من عاشق تو هستم.

ارسالی کاربران

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.
عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!
[uniplace_links]