http://www.up.vatandownload.com/images/q3fnundhjt5g1npu33il.gif

اختلالات خواب از عوامل بروز سکته قلبي

نتايج يک مطالعه نشان مي دهد اختلالات خواب در افراد با سكته حاد قلبي، بيشتر از افراد سالم ديده مي‌شود و به عنوان يك عامل خطر در بروز سکته قلبي محسوب مي شود.
به گزارش سرويس پژوهشي ايسنا علوم پزشکي تهران؛ اين پژوهش با هدف مقايسه شيوع اختلالات خواب در بيماران مبتلا به سكته قلبي حاد با همراهان سالم آنان که توسط جمعي از محققان دانشگاه علوم پزشکي ياسوج انجام شده است. بيماري‌هاي قلبي ـ عروقي يكي از شايع‌ترين علل مرگ و مير بشر در قرون اخير بوده است. عوامل متعددي در بروز اين بيماري‌ها نقش دارند كه يكي از اين عوامل اختلالات خواب مي‌باشد که اين اختلالات در جامعه بسيار شايع هستند.


اين مطالعه يك پژوهش تحليلي به صورت مورد ‌ـ ‌شاهدي است كه روي 65 نفر بيمار مبتلا به سكته قلبي حاد بستري در بيمارستان امام سجاد(ع) ياسوج به عنوان گروه مورد و 65 نفر از همراهان سالم آنان به عنوان گروه شاهد انجام شد.

نمونه‌ها به روش نمونه‌گيري آسان انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از دو پرسشنامه اختلالات خواب‌آلودگي و پرسشنامه محقق ساخته جمع‌آوري و سپس تجزيه تحليل شدند.

يافته‌هاي بررسي نشان مي دهد که از موارد ديس‌سومينا، زمان بيدار شدن صبحگاهي، طول مدت خواب شبانه، اشكال در به خواب رفتن، انقطاع خواب و سندرم پاهاي بي‌قرار در گروه مورد به طور معني‌داري بيش از گروه شاهد مشاهده شد.

از نظر زمان به خواب رفتن شبانه و خوابيدن در طول روز بين دو گروه تفاوتي مشاهده نشد. در بين اختلالات پاراسومينا، شيوع فلج خواب، كابوس شبانه و راه رفتن در خواب در گروه مورد به طور معني‌داري بيش از گروه شاهد بود، ولي از نظر دندان قروچه و صحبت كردن در خواب بين دو گروه اختلاف معني‌داري مشاهده نشد.

نتايج نهايي اين مطالعه حاکي است: اختلالات خواب در افراد با سكته حاد قلبي بيشتر از افراد سالم ديده مي‌شود و مي‌تواند به عنوان يك عامل خطر در بروز سكته‌هاي قلبي در نظر گرفته شود.

خلاصه اين مقاله در فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي ياسوج به چاپ رسيده است.

انتهاي پيام

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.
عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!
[uniplace_links]