http://www.up.vatandownload.com/images/q3fnundhjt5g1npu33il.gif

پرتره یوزپلنگ / عکس

– یوزپلنگ ماده، خسته از درد پای شکسته‌اش روی علف‌های مزرعه شیرها (وتوردن‌لییوپلاز) دراز کشیده و از این‌که فرانک تریمبوس با دوربینش او را مورد توجه قرار داده، خوشش آمده است.  آپلود سنتر

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!