http://www.up.vatandownload.com/images/q3fnundhjt5g1npu33il.gif

سرطان كبد به كمك پروتئين لايمفوتاكسين

يك بررسي جديد نشان مي‌دهد افزايش پروتئين لايمفوتاكسين در بدن مي‌تواند به ايجاد عفونت و سرطان كبد كمك كند.
به گزارش روزنامه لس‌آنجلس تايمز،دكتر جوهانسن دانشمند استراليايي دانشگاه گرز پي برد افزايش ميزان پروتئين لايمفوتاكسيندر بدن مي‌تواند به ايجاد انواع عفونت و سرطان كبد كمك كند.هم از اين‌رو مطالعه دقيق رويپروتئين لايمفوتاكسين بتا و آلفا و گيرنده اين نوع پروتئين مي‌تواند به شناساييويروس هپاتيت ب و ث در بافت كبد بيماران كبد فراواني كند. دكتر هانسن گفت: «اگراين پروتئين به دقت شناسايي نشود سبب‌ساز عفونت و سرطاني شدن كبد و متاستاز بهساير اعضاي بدن مي‌شود.»اين دانشمند كه با تغيير ژنتيكيمقدار زيادي پروتئين و آزمايش روي بافت كبد موش‌ها به اين نتيجه رسيده افزود: «باوجود آزمايش‌هاي فراوان هنوز تاثير اين سلول‌ها بر كبد انسان مبهم است. www.salamatiran.com

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!