http://www.up.vatandownload.com/images/q3fnundhjt5g1npu33il.gif

تصاویری از روح الله داداشی از کودکی تا…

تصاویری از کودکی و نوجوانی روح الله داداشی (هیچ کس دوست ندارد بگوید مرحوم، چرا که قهرمانان هرگز نمی میرند).        

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.
عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!
[uniplace_links]