http://www.up.vatandownload.com/images/q3fnundhjt5g1npu33il.gif

افزايش درد گردن در جوانان

آمار حاکي از افزايش درد گردن و کمر و شانه در جوانان به ويژه آن دسته‌اي است که از لپ‌تاپ استفاده مي‌کنند.
طبق مقاله‌اي که در livescience منتشر شده است محققان دانشگاه بوستون در تحقيقي در رابطه با استفاده از لپ‌تاپ و دردهاي اسکلتي به اين نتيجه رسيدند که 50 درصد دانشجويان دچار درد در ناحيه کمر، گردن و شانه‌اند که اين مساله رابطه مستقيمي با استفاده از لپ‌‌تاپ دارد. از هر 7 دانشجو يک نفر يک ساعت بعد از استفاده از لپ‌تاپ اين درد را حس مي‌کند. دليل اين امر نيز اين است که کاربران درست پشت کامپيوتر نمي‌نشينند. متخصصان توصيه مي‌کنند به جاي استفاده از صفحه لمسي کامپيوتر از موس کمک بگيريد تا ميزان درد دست و مچ کاهش يابد. بهتر است موس کمي بالاتر از آرنج و نزديک به کامپيوتر باشد. صفحه مانيتور نيز نبايد خيلي پايين باشد زيرا سبب خم شدن فرد و درد کمر و گردن مي‌شود. به گفته متخصصان کساني که فعاليت فيزيکي بيشتري دارند کمتر در اثر کار با رايانه دچار درد عضلاني و اسکلتي مي‌شوند به تمامي کاربران توصيه مي‌شود هر 2 تا 3 ساعت يک بار کمي قدم بزنند و دستان و انگشتان و گردن خود را بکشند و ماساژ دهند www.salamatiran.com

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.
عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!
[uniplace_links]