http://www.up.vatandownload.com/images/q3fnundhjt5g1npu33il.gif

پرندگان نگاه انسان را درک میکنند!

پرنده تنها در زمانی برای رسیدن به غذا تامل و تردید نشان میدهد که فرد نا آشنا یا تهدیدآمیز به نظر بیاید. در واقع …
زیست شناسان اعلام کردند زاغچه که از نظر سیستم بینایی و ساختار چشم مشابه انسان است از خصلتی مشابه رفتارهای انسانی برخوردار بوده و میتواند مفهوم نگاه انسانها را درک کند.
اینگونه به نظر میرسد زاغچه ها توانایی درک نقش چشم را در ادراک دیداری داشته و یا در سطحی ابتدایی تر نسبت به زاویه چرخش و حرکت چشم انسان حساس هستند.
زیست شناسان دانشگاههای کمبریج و آکسفورد طی آزمایشی غذای مورد علاقه زاغچه ای اهلی شده را فراهم آورده و دریافتند این پرنده هنگامیکه فردی به صورت مستقیم به غذا خیره میشود نسبت به زمانی که به نقطه ای متفاوت خیره میشود اشتیاق بیشتری برای دستیابی به غذا از خود نشان میدهد.

پرنده تنها در زمانی برای رسیدن به غذا تامل و تردید نشان میدهد که فرد نا آشنا یا تهدیدآمیز به نظر بیاید. در واقع زاغچه ها قادر به درک نشانه های ارتباطی انسانها از قبیل نگاههای متناوب و یا کوتاه هستند و از این نشانه ها برای یافتن غذاهای پنهان شده در هنگام آزمایش استفاده میکردند.
چشم زاغچه ها متفاوت از دیگر پرندگان دارای مردمک تیره رنگی است که توسط عنبیه خاکستری رنگ احاطه شده است. دانشمندان احتمال میدهند این پرندگان نسبت به چشمهای انسان و حرکات آن حساس هستند زیرا چشم در آنها مانند انسان نقش ارتباطی مهمیرا به عهده دارد.

این یافته از آن رو قابل ملاحظه است که بیشتر گونههای جانوری یافته شده نسبت به چرخش چشم در انسان حساس نبوده و نیستند. جانورانی مانند شامپانزه و سگ با استفاده از نشانه های دیگر مانند حرکات سر و بدن با انسان ارتباط برقرار کرده و چشمها را به عنوان عضوی بصری به رسمیت نمیشناسند.

نتیجه آزمایشها نشان میدهد که شاید پرندگان از تواناییهای ذهنی بالاتری نسبت به دیگر گونههای زیستی برخوردارند. زاغچهها در میان گونههای دیگر پرندگان برای ادامه زندگی شریکی یافته و ارتباط نزدیک و همکاری قوی را با شریک خود برقرار میکنند که این همکاری نیازمند شیوه ای قدرتمند برای برقراری ارتباطی موثر خواهد بود.

گردآوری: گروه سرگرمی سیمرغ

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!