http://www.up.vatandownload.com/images/q3fnundhjt5g1npu33il.gif

آیا میدانید؟

آيا مي دانيد نوزاد بيش از 300 استخوان دارد كه با رشد بعضي از آن ها به يكديگر جوش مي خورند.
آيا مي دانيد تقريبا يك سوم وزن يك زن و يك دوم وزن يك مرد را ماهيچه تشكيل مي دهد.
آيا مي دانيد 30 برابر جمعيتي كه امروزه بر روي كره زمين است در زير خاك مدفون اند.
آيا مي دانيد با يك مداد مي توان خطي به طول 56 كيلومتر كشيد.
آيا مي دانيد عقرب ها تنها موجوداتي هستند كه اشعه راديواكتيو تاثيري بر آنها ندارد.
آيا مي دانيد عقرب ها دو دشمن دارند كه يكي از آن ها يك نوع سار و ديگري مگس است.
آيا مي دانيد شيشه به ظاهر جامد است ولي مايعي است كه با سرعت بسيار كند حركت مي كند.
آيا مي دانيد اولين راه شوسه و زيرسازي شده در جهان توسط داريوش ساخته شد.
آيا مي دانيد نور مي تواند در يك ثانيه 7.5 دور، دور زمين بچرخد.
آيا مي دانيد اگر تمام رگ هاي خوني را در يك خط بگذاريم تقريبا 97000 كيلومتر مي شود.
آيا مي دانيد سرعت صوت در فولاد 14بار سريع تر از سرعت آن در هواست.
آيا مي دانيد وقتي مگس بر روي يك ميله فولادي مي نشيند به اندازه 2ميليونيم ميليمتر خم مي شود.
آيا مي دانيد فشار در مركز خورشيد تقريبا 700 ميليون تن بر 5/4 مترمربع است.
آيا مي دانيد طول عمر مردم سوئد و ژاپن از ديگر ملل جهان بيشتر است.
آيا مي دانيد داغ ترين نقطه زمين در دالول اتيوپي است كه دماي هوا در سايه 94 درجه است.
آيا مي دانيد 1 ليتر سركه در زمستان سنگين تر از تابستان است.
آيا مي دانيد 60 درصد از ماهواره هاي جهان، نظامي و 40 درصد بقيه غيرنظامي است.
آيا مي دانيد در هر ثانيه 5000 بيليون بيليون الكترون به صفحه TV برخورد مي كند تا تصوير را ايجاد كند.
آيا مي دانيد يك بيليون برابر با ميليون ضرب در ميليون است.
آيا مي دانيد شانس شبيه بودن دو اثر انگشت 1 به 64 ميليارد است.
آيا مي دانيد يك گالن روغن سوخته، مي تواند تقريبا 1 ميليون گالن آب تميز را آلوده كند.
آيا مي دانيد خوردن 1 سيب اول صبح، بيشتر از قهوه باعث دورشدن خواب آلودگي مي شود.
آيا مي دانيد قديمي ترين آدامسي كه جويده شده، متعلق به 9000 سال پيش بوده است.
آيا مي دانيد اسكيموها هم از يخچال استفاده مي كنند، منتها براي محافظت غذا در مقابل يخ زدن.
آيا مي دانيد جويدن آدامس هنگام خردكردن پياز مانع از اشك ريزي شما مي شود.
آيا مي دانيد در 4000 سال قبل، هيچ حيواني اهلي نبود.
آيا مي دانيد به طور متوسط روزانه 12 نوزاد به خانواده ها اشتباه داده مي شوند.
آيا مي دانيد هيچ كس نمي داند چرا صداي اردك ها اكو نمي شود.
آيا مي دانيد سس كچاپ در سال 1830 به عنوان يك دارو به فروش مي رفته است.
آيا مي دانيد لئوناردو داوينچي 10 سال طول كشيد تا لب هاي موناليزا را نقاشي كند.
آيا مي دانيد وقتي پاهايتان را آرام بالا بياوريد و به پشت بخوابيد در ماسه فرو نمي رويد.
آيا مي دانيد اكثر افراد در كمتر از 7 دقيقه خوابشان مي برد!
آيا مي دانيد يك انسان 8 ثانيه بعد از قطع گردن هنوز به هوش است.
آيا مي دانيد سالي 500 شهاب سنگ به زمين برخورد مي كنند.
آيا مي دانيد خورشيد روزي 126000 ميليارد اسب بخار انرژي به زمين مي فرستد.
آيا مي دانيد كوچك ترين زمين فوتبال ساخته شده يك بيست هزارم يك تار مو است.
آيا مي دانيد با دويدن مي توان مسافر زمان بود و كسري از ثانيه از ديگران بيشتر عمر كرد.
آيا مي دانيد 56 درصد افرادي كه چپ دست هستند، تايپيست اند.
آيا مي دانيد براي توليد 1 ليتر بنزين 23.5 تن گياه در گذشته مدفون شده است.
آيا مي دانيد هر 1 دقيقه نسل يك موجود زنده منقرض مي شود.
آيا مي دانيد داوينچي با يك دست مي نوشت و با دست ديگر نقاشي مي كشيد.
آيا مي دانيد گوش و بيني در تمام طول عمر رشد مي كنند.
آيا مي دانيد آب دريا بهترين ماسك صورت است.
آيا مي دانيد در ساخت برج ايفل 2.5 ميليون پيچ و مهره به كار رفته است.
آيا مي دانيد بيني انسان قادر به تشخيص 10000 نوع بوي مختلف است.
آيا مي دانيد انرژي كه خورشيد در 1 ثانيه توليد مي كند براي مصرف 1 ميليون سال زمين كافي است.
آيا مي دانيد غيرممكن است كه بتوانيد با چشم باز عطسه كنيد.
آيا مي دانيد ما در طول زندگيمان 18 كيلو پوست مي اندازيم.
آيا مي دانيد رنگ مورد علاقه 80 درصد آمريكايي ها آبي است!
آيا مي دانيد وقتي شخصي در سريلانكا سرش را از طرفي به طرفي ديگر تكان مي دهد يعني “باشه”.
آيا مي دانيد در اين دنيا تعداد جوجه ها از آدم ها بيشتر است.
آيا مي دانيد نوارهاي لاستيكي خيلي طول مي كشد تا سرد شوند.
آيا مي دانيد مغز در هنگام خواب فعال تر از وقتي است كه تلويزيون مي بينيد
آيا مي دانيد اگر مادران در زمان بارداري سيب به خصوص سبز استفاده كنند نوزادانشان زيبا مي شوند.
آيا مي دانيد مادران باردار از انگور و جوانه گندم و امگا 3 استفاده كنند بچه هاي آن ها تيزهوش مي شوند.
آيا مي دانيد خورشيد فقط 1 بر 40000 جرم خود را از دست داده است.
آيا مي دانيد ايران 1018 شهر دارد.
آيا مي دانيد پرآب ترين رود ايران كارون در خوزستان است.
آيا مي دانيد بام ايران استان چهارمحال و بختياري است.
آيا مي دانيد هر فردي در طول 24 ساعت 23هزار بار نفس مي كشد.
حس بويايي مورچه با سگ برابري مي كند !
آيا مي دانستيد تصميم بر اين بود كه كوكا كولا به عنوان دارو استفاده شود !
با 30 گرم طلا مي توان نخي به طول 81 كيلومتر درست كرد !
فنلاند از 170 هزار و 585 جزيره تشكيل شده است !
زمين در آغاز پيدايش 2000 بار بزرگتر از حجم كنوني اش بود !
در زبان عربي براي كلمه شمشير 850 واژه مختلف وجود دارد

آيا مي دانيد نوزاد بيش از 300 استخوان دارد كه با رشد بعضي از آن ها به يكديگر جوش مي خورند.

آيا مي دانيد تقريبا يك سوم وزن يك زن و يك دوم وزن يك مرد را ماهيچه تشكيل مي دهد.

آيا مي دانيد 30 برابر جمعيتي كه امروزه بر روي كره زمين است در زير خاك مدفون اند.

آيا مي دانيد با يك مداد مي توان خطي به طول 56 كيلومتر كشيد.

آيا مي دانيد عقرب ها تنها موجوداتي هستند كه اشعه راديواكتيو تاثيري بر آنها ندارد.

آيا مي دانيد عقرب ها دو دشمن دارند كه يكي از آن ها يك نوع سار و ديگري مگس است.

آيا مي دانيد شيشه به ظاهر جامد است ولي مايعي است كه با سرعت بسيار كند حركت مي كند.

آيا مي دانيد اولين راه شوسه و زيرسازي شده در جهان توسط داريوش ساخته شد.

آيا مي دانيد نور مي تواند در يك ثانيه 7.5 دور، دور زمين بچرخد.

آيا مي دانيد اگر تمام رگ هاي خوني را در يك خط بگذاريم تقريبا 97000 كيلومتر مي شود.

آيا مي دانيد سرعت صوت در فولاد 14بار سريع تر از سرعت آن در هواست.

آيا مي دانيد وقتي مگس بر روي يك ميله فولادي مي نشيند به اندازه 2ميليونيم ميليمتر خم مي شود.

آيا مي دانيد فشار در مركز خورشيد تقريبا 700 ميليون تن بر 5/4 مترمربع است.

آيا مي دانيد طول عمر مردم سوئد و ژاپن از ديگر ملل جهان بيشتر است.

آيا مي دانيد داغ ترين نقطه زمين در دالول اتيوپي است كه دماي هوا در سايه 94 درجه است.

آيا مي دانيد 1 ليتر سركه در زمستان سنگين تر از تابستان است.

آيا مي دانيد 60 درصد از ماهواره هاي جهان، نظامي و 40 درصد بقيه غيرنظامي است.

آيا مي دانيد در هر ثانيه 5000 بيليون بيليون الكترون به صفحه TV برخورد مي كند تا تصوير را ايجاد كند.

آيا مي دانيد يك بيليون برابر با ميليون ضرب در ميليون است.

آيا مي دانيد شانس شبيه بودن دو اثر انگشت 1 به 64 ميليارد است.

آيا مي دانيد يك گالن روغن سوخته، مي تواند تقريبا 1 ميليون گالن آب تميز را آلوده كند.

آيا مي دانيد خوردن 1 سيب اول صبح، بيشتر از قهوه باعث دورشدن خواب آلودگي مي شود.

آيا مي دانيد قديمي ترين آدامسي كه جويده شده، متعلق به 9000 سال پيش بوده است.

آيا مي دانيد اسكيموها هم از يخچال استفاده مي كنند، منتها براي محافظت غذا در مقابل يخ زدن.

آيا مي دانيد جويدن آدامس هنگام خردكردن پياز مانع از اشك ريزي شما مي شود.

آيا مي دانيد در 4000 سال قبل، هيچ حيواني اهلي نبود.

آيا مي دانيد به طور متوسط روزانه 12 نوزاد به خانواده ها اشتباه داده مي شوند.

آيا مي دانيد هيچ كس نمي داند چرا صداي اردك ها اكو نمي شود.

آيا مي دانيد سس كچاپ در سال 1830 به عنوان يك دارو به فروش مي رفته است.

آيا مي دانيد لئوناردو داوينچي 10 سال طول كشيد تا لب هاي موناليزا را نقاشي كند.

آيا مي دانيد وقتي پاهايتان را آرام بالا بياوريد و به پشت بخوابيد در ماسه فرو نمي رويد.

آيا مي دانيد اكثر افراد در كمتر از 7 دقيقه خوابشان مي برد!

آيا مي دانيد يك انسان 8 ثانيه بعد از قطع گردن هنوز به هوش است.

آيا مي دانيد سالي 500 شهاب سنگ به زمين برخورد مي كنند.

آيا مي دانيد خورشيد روزي 126000 ميليارد اسب بخار انرژي به زمين مي فرستد.

آيا مي دانيد كوچك ترين زمين فوتبال ساخته شده يك بيست هزارم يك تار مو است.

آيا مي دانيد با دويدن مي توان مسافر زمان بود و كسري از ثانيه از ديگران بيشتر عمر كرد.

آيا مي دانيد 56 درصد افرادي كه چپ دست هستند، تايپيست اند.

آيا مي دانيد براي توليد 1 ليتر بنزين 23.5 تن گياه در گذشته مدفون شده است.

آيا مي دانيد هر 1 دقيقه نسل يك موجود زنده منقرض مي شود.

آيا مي دانيد داوينچي با يك دست مي نوشت و با دست ديگر نقاشي مي كشيد.

آيا مي دانيد گوش و بيني در تمام طول عمر رشد مي كنند.

آيا مي دانيد آب دريا بهترين ماسك صورت است.

آيا مي دانيد در ساخت برج ايفل 2.5 ميليون پيچ و مهره به كار رفته است.

آيا مي دانيد بيني انسان قادر به تشخيص 10000 نوع بوي مختلف است.

آيا مي دانيد انرژي كه خورشيد در 1 ثانيه توليد مي كند براي مصرف 1 ميليون سال زمين كافي است.

آيا مي دانيد غيرممكن است كه بتوانيد با چشم باز عطسه كنيد.

آيا مي دانيد ما در طول زندگيمان 18 كيلو پوست مي اندازيم.

آيا مي دانيد رنگ مورد علاقه 80 درصد آمريكايي ها آبي است!

آيا مي دانيد وقتي شخصي در سريلانكا سرش را از طرفي به طرفي ديگر تكان مي دهد يعني “باشه”.

آيا مي دانيد در اين دنيا تعداد جوجه ها از آدم ها بيشتر است.

آيا مي دانيد نوارهاي لاستيكي خيلي طول مي كشد تا سرد شوند.

آيا مي دانيد مغز در هنگام خواب فعال تر از وقتي است كه تلويزيون مي بينيد

آيا مي دانيد اگر مادران در زمان بارداري سيب به خصوص سبز استفاده كنند نوزادانشان زيبا مي شوند.

آيا مي دانيد مادران باردار از انگور و جوانه گندم و امگا 3 استفاده كنند بچه هاي آن ها تيزهوش مي شوند.

آيا مي دانيد خورشيد فقط 1 بر 40000 جرم خود را از دست داده است.

آيا مي دانيد ايران 1018 شهر دارد.

آيا مي دانيد پرآب ترين رود ايران كارون در خوزستان است.

آيا مي دانيد بام ايران استان چهارمحال و بختياري است.

آيا مي دانيد هر فردي در طول 24 ساعت 23هزار بار نفس مي كشد.

حس بويايي مورچه با سگ برابري مي كند !

آيا مي دانستيد تصميم بر اين بود كه كوكا كولا به عنوان دارو استفاده شود !

با 30 گرم طلا مي توان نخي به طول 81 كيلومتر درست كرد !

فنلاند از 170 هزار و 585 جزيره تشكيل شده است !

زمين در آغاز پيدايش 2000 بار بزرگتر از حجم كنوني اش بود !

در زبان عربي براي كلمه شمشير 850 واژه مختلف وجود دارد

دیدگاه‌ها درحال حاضر بسته است. اما شما می‌توانید بازخوردی از سایتتان.
عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!