http://www.up.vatandownload.com/images/q3fnundhjt5g1npu33il.gif

شوخی با شعر

كبوتر با كبوتر باز با باز . . . . . گرفت مادر زنم ناگه مرا گاز

یکی از بزرگان اهل تمیز . . …. . . از ترس زنش رفت زیر میز

شنیدم از نیک مردی فقیر . . . . . که موشی پرید توی ظرف پنیر

ربنی آدم اعضای یكدیگرند . . . . . سرِ یک قران پول به هم می پرند

اگر داری تو عقل و دانش و هوش . . . . . برو دیپلم بگیر فالوده بفروش

تو کز محنت دیگران بی غمی . . . . . بخور جای من جان من شلغمی

تو نیکی می کن و در دجله انداز . . . . . خودم شیرجه میرم درش میارم

هرچه از دوست می رسد نیكوست . . . . . آب شلغم بهتر از آب كدوست

میازار موری كه دانه كش است . . ….. . . كه شلوار زیرش بدون كش است

سعدیا مرد نكونام نمیرد هرگز . . . . . مرده آنست كه مشتش بزنی جم نخورد

میازار موری كه دانه كش است . . . … . كه جدش در آمریکا هفت تیر كش است

یارب آن دلبر شیرین که سپردی به منش . . . . . از بس که ننر بود سپردم به ننش !

دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند . . . . . سر هفت مرد کچل را فر شش ماهه زدند

دیدگاه‌ها درحال حاضر بسته است. اما شما می‌توانید بازخوردی از سایتتان.

دیدگاه‌ها بسته است.

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!