http://www.up.vatandownload.com/images/q3fnundhjt5g1npu33il.gif

اختلالات روانی در متاهلین بیش از مجردان

روانشناسان براين باورند كه به رغم تشويق‌هاي مکرر براي ازدواج جوانان، ميزان ابتلا به اختلالات رواني در متاهلان بيش از مجردان است که ريشه‌يابي اين مساله بسيار حائز اهميت است. در تعريف جديد از سلامت، رفاه کامل جسمي، رواني و اجتماعي مدنظر گرفته شده است. بر اين اساس روانپزشكان، احساس دروني خوب، اطمينان از کارآمدي خود، خوداتکايي، ظرفيت رقابت داشتن و خودشکوفايي و توانايي فکري و هيجاني را از مهم‌ترين فاکتورهاي سلامت روان مي دانند و معتقدند پژوهش‌ها نشان مي‌دهد در 20 سال آينده وضعيت سلامت روان بسيار آسيب‌پذيرتر از اکنون خواهد بود بنابراين اين بحث در سطح بين‌المللي توجه جدي کشورها را مي‌طلبد.

روانپزشکان، عدد متوسط اختلالات رواني در سطح دنيا را 24 درصد عنوان کرد ند و اظهار دارند بر اساس مطالعه‌اي که انجام شده است متوسط کشور ما در زمينه اختلالات رواني 21 درصد است همچنين به طور تقريبي زنان ايراني بيشتر از مردان به اختلالات رواني مبتلا هستند به طوري که مردان 9/14 زنان 9/25 1درصد از موارد ابتلا را به خود تخصيص داده‌اند.در شهرها 29 درصد و در روستاها 3/21 درصد مردم به اختلالات رواني مبتلا هستند اين در حالي است که در تمام دنيا فاصله بين روستاييان و شهرنشينان بسيار زياد است و اين جاي سوال است که چرا الگوي ما متفاوت از جهان است.

همچنين شيوع ابتلا در سنين 15 تا 44 سال را با 79 درصد بالاترين ميزان ابتلا به اختلالات رواني در بين مردم ايران است كه بيشترين علايم اختلال رواني به ترتيب مربوط به علايم خلقي افسردگي، اضطراب، خستگي، خواب، بي‌قراري و کاهش علاقه است که در نهايت به مسايلي مانند سردرد، افکار خودکشي و توهم شنوايي ختم مي‌شود.علاوه بر اين علايم خلقي افسردگي در سطح کشوري نيز داراي بالاترين شيوع بوده و نکته جالب توجه ديگري که در مطالعه اختلالات رواني در شهر ها به دست آمد اين بود که متاهلان بيش از مجردان به اختلالات رواني دچار هستند که بايد علت‌يابي شود. همچنين مشخص شده است که ميزان شيوع اختلالات رواني در افراد کم‌سواد و بي‌سواد بيش از افراد تحصيل کرده است.در اين مطالعه مشخص شد که در روستاها افراد در صورت مواجهه با اختلالات رواني در گام اول بيشتر به پزشک عمومي مراجعه مي‌کنند اما در شهرها اغلب در همان سطح اول به روان‌پزشک مراجعه مي‌کنند و به عبارتي ميزان سواد و آگاهي در نوع مراجعه به پزشک موثر است. البته بايد خاطر نشان کرد که در مطالعه مذکور معلوم شد که 6/1 درصدمردم در برخورد با اختلالات رواني به دعانويس مراجعه مي‌کنند.يافتن راه حل مناسب جهت كاهش موارد ايتلا بي شك كمك شاياني به بهبود سلامت جامعه مي نمايد

منبع:پزشک زن ایرانی

دیدگاه‌ها درحال حاضر بسته است. اما شما می‌توانید بازخوردی از سایتتان.

دیدگاه‌ها بسته است.

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!