http://www.up.vatandownload.com/images/q3fnundhjt5g1npu33il.gif

شکایت علیه مردی که هنگام صید یک ماهی با خشونت با این حیوان رفتار کرد!!

انجمن‌های حامی حیوانات از مرد سوئیسی که به هنگام شکار یک ماهی با خشونت با این حیوان رفتار کرده بود شکایت کردند.
وکیل سوئیسی در دادگاه از حقوق این ماهی که از سوی صیاد مورد خشونت قرار گرفته بود، دفاع کرد و گفت: صیاد 10 دقیقه با قدرت و خشونت با این حیوان مبارزه کرد تا توانست آن را شکار کند.
این فرد به عنوان وکیل و حامی حقوق حیوانات شناخته می‌شود و به این پرونده رسیدگی می‌کند.
چندی پیش انجمن های حمایت از حیوانات از یک صیاد سوئیسی شکایت کرده و گفتند: او به هنگام صید این حیوان با خشونت رفتار کرده است.
این مسئله زمانی فاش شد که روزنامه های محلی عکس این صیاد را در حال صید یک ماهی 4 فوتی منتشر کردند. این امر وکیل را به یاد صیادی انداخت که هر دو پایش را بر روی سر شیر مرده قرار داده بود.
اعضای انجمن‌های حمایت از حیوانات سعی می‌کنند به شهروندان سوئیسی فشار بیاورند تا به حقوق حیوانات اهمیت دهند و پس از اجرای همه‌پرسی وکیل جدیدی انتخاب کنند تا بدین صورت از حیوانات دفاع کنند.

اما دولت سوئیس با اظهار اینکه پول می‌تواند ضررهای ناشی از بدرفتاری با حیوانات را جبران کند، با اجرای همه‌پرسی مخالفت کرد. همچنین گروه های کشاورزان نیز به بهانه اینکه دامپزشکان رفتار آنها زیر نظر دارند همه‌پرسی را رد کردند.

دیدگاه‌ها درحال حاضر بسته است. اما شما می‌توانید بازخوردی از سایتتان.
عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!