http://www.up.vatandownload.com/images/q3fnundhjt5g1npu33il.gif

دلایل عجیب و خنده‌دار انگلیسی‌ها برای نرفتن به سرکار!

کفش‌هایم سرقت شده است. دندان‌های مصنوعی‌ام گم شده است. این‌ها بهانه‌هایی هستند که انگلیسی‌ها برای نرفتن به محل کار خود و ماندن در خانه آورده‌اند.
یکی از کانال‌های تلویزیون انگلیس نظر‌سنجی از 5 هزار کارگر انگلیسی انجام داده که نتیجه آن نشان می‌دهد: از ابتدای سال نومیلادی، از میان هر 7 نفر، 1 نفر به بهانه اینکه بیمار بوده، به محل کارخود نرفته است.
بسیاری از افراد شرکت‌کننده در نظرسنجی اعتراف کردند: به خاطر اینکه تمایلی برای رفتن به محل کار خود نداشتند، بهانه‌های واهی آوردند. آنها می‌گفتند: به دلیل اینکه در بالکن خانه‌شان حبس شده بودند، یا سعی داشتند لباس‌شوئی را تعمیر کنند، یا اینکه دندان‌های مصنوعی خود را گم کرده‌اند، سرکار نرفتند. حتی یکی از کارمندان ادعا کرده که راننده اتوبوس کفش‌هایش را سرقت کرده بود.
سخنگوی کانال تلویزیونی انگلیس، از اقداماتی که برخی از کارمندان انجام می‌دهند تا سرکار نروند، ابراز تعجب کرد و گفت: تقریباً تمامی افراد شرکت کننده در این نظرسنجی ادعا ‌کرده بودند که بیمار هستند تا سرکار نروند. آنها گفته‌اند: میگرن داشتند و یا اینکه دچار مسمومیت غذایی شده بودند.
این نظرسنجی در چارچوب تبلیغات یک کانال تلویزیونی برای دعوت کردن کارمندان به ماندن در خانه و تماشای برنامه‌های آن انجام شده است.

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!